Διαφήμιση

Άγιος Χριστόφορος - Saint Christopher

christoforos
Common price: 3,99 € Our price: 3,99 € each

29 items in stock
+
Add to cart
Φυλαχτό για οδηγούς και ταξιδιώτες - Amulet for drivers and travelers
-
Η εξωτερική ομορφιά, η ωραία φωνή και τόσα άλλα χαρίσματα είναι δώρα χαρισμένα από τον Θεό, όπως ακριβώς το λέει και η λέξη. Άλλωστε το κάλλος δεν έχει σχέση μόνο με εξωτερικά πράγματα. Δεν εξαρτάται μόνο από την όψη και την συμμετρία των μελών του σώματος, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα. Είναι ψυχοσωματική ύπαρξη και ως τέτοια πρέπει να κρίνεται. Το σώμα δεν είναι ο όλος άνθρωπος, αλλά το σώμα του ανθρώπου, όπως και η ψυχή, είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι “το συναμφότερον”, δηλαδή και τα δύο μαζί. Υπάρχει επομένως αλληλεπίδραση. Όταν στην καρδιά κατοικεί το Άγιον Πνεύμα, αυτό φωτίζει και ομορφαίνει και την ψυχή και το σώμα. Αντίθετα, όταν το πονηρό πνεύμα αποκτά εξουσία πάνω στην άνθρώπινη ύπαρξη, τότε αυτή γίνεται, εσωτερικά και εξωτερικά, σκοτεινή και άκομψη. Ωραία πόδια είναι αυτά που λιώνουν στην διακονία της αγάπης. “Ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνην των ευαγγελιζομένων τα αγαθά”. Ωραία χέρια αυτά που εργάζονται την προσφορά και την ελεημοσύνη και γενικά ωραίο σώμα αυτό που καταυγάζεται από το άκτιστο φως της Χάριτος του Θεού. (πηγή: diakonima.gr)
-
Saint Christopher (Greek: Ἅγιος Χριστόφορος, Ágios Christóforos) is venerated by several Christian denominations as a martyr killed in the reign of the 3rd-century Roman Emperor Decius (reigned 249–251) or alternatively under the Roman Emperor Maximinus II Dacian (reigned 308–313). There appears to be confusion due to the similarity in names "Decius" and "Dacian".[2] However his veneration only appears late in Christian tradition, and did not become widespread in the Western Church until the Late Middle Ages, although churches and monasteries were named after him by the 7th century.  It is disputed whether Christopher existed, and if so whether the name applied to a specific person or was a general title meaning "Christ-bearer" which was applied to several different real or legendary people. He may be the same figure as Saint Menas. His most famous legend, which is mainly known from the West and may draw from Ancient Greek mythology, tells that he carried a child, who was unknown to him, across a river before the child revealed himself as Christ. Therefore, he is the patron saint of travelers, and small images of him are often worn around the neck, on a bracelet, carried in a pocket, or placed in vehicles by Christians. (source: wikipedia)

For Immenseblue.gr, Orion.

If you like my articles, please "Like" and share them. ;-D If you want to stay in touch, you can Sign up, like Facebook page, subscribe Youtube profile and join me on Twitter or Google+.

If you want to use any article, you are free to do so, however please state that the article comes from Immenseblue.gr. Here, you can find informations for me and how you can help the Web site. Thank you very much! See you! :-)