Διαφήμιση

Ανάσταση - Resurrection

anastash_keri_anastasews
Common price: 3,99 € Our price: 3,99 € each

99 items in stock
+
Add to cart
Ισχυρό Φυλαχτό - Very special & blessed amulet
-
Γενικά ο χριστιανικός κόσμος με την ονομασία Ανάσταση, ή Ανάσταση του Χριστού, ή Ανάσταση του Κυρίου, (στην καθαρεύουσα: η Ανάστασις, της Αναστάσεως), χαρακτηρίζει τη μετά την τριήμερη ταφή, θριαμβική ανάσταση εκ νεκρών – ανάληψη του Ιησού Χριστού, την οποία και ομολογεί στο έκτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως: «Και αναστάντα την τρίτην ημέρα κατά τας Γραφάς», όπως εξιστορείται το γεγονός επί μακρόν και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές (τον Ματθαίο, κεφ. 28, τον Μάρκο, κεφ. 16, τον Λουκά, κεφ. 24, και τον Ιωάννη. κεφ. 20), καθώς και από τις Πράξεις των Αποστόλων (3:36) «ο δε Θεός ήγειρεν αυτόν εκ νεκρών» που φέρεται ως επικύρωση κάποιων αναφορών Προφητών που περιλαμβάνει η Παλαιά Διαθήκη. (πηγή: wikipedia)
-
The Gospels narrate that after Christ's Passion and suffering on the Cross, he was laid in a tomb which was donated by Joseph of Arimathea. After three days in the tomb, Christ had descended into Hades and broke the bonds of Death through his resurrection. The belief of Christ's Holy Resurrection is reiterated in the Nicene-Constantinopolitan Creed. This Resurrection, commemorated every year on Great and Holy Pascha and every week on the Lord's Day, is the most fundamental belief of the Church. It confirms the authenticity of Christ's teachings, His Godhood and Manhood, and proves the veracity of His work in redeeming mankind from the Fall. Conquering sin and its result, death, Christ is often referred to as the "New Adam," bestowing new life to humanity. As the Apostle Paul states, "For as by a man came death, by a man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." The Resurrection of Christ is foretold in several Books of the Old Testament, as in The Book of Hosea, where the prophet says, "After two days He shall revive us: in the third day He will raise us up, and we shall live in His sight." (source: orthodoxwiki.org)

For Immenseblue.gr, Orion.

If you like my articles, please "Like" and share them. ;-D If you want to stay in touch, you can Sign up, like Facebook page, subscribe Youtube profile and join me on Twitter or Google+.

If you want to use any article, you are free to do so, however please state that the article comes from Immenseblue.gr. Here, you can find informations for me and how you can help the Web site. Thank you very much! See you! :-)