Διαφήμιση

Σπήλαιο Αγίου Αριστείδη - Cave of Saint Aristides (First Class)

1w7m9opd71ua7zlrn6fhoxd0fplougjy_294538621
Common price: 49,00 € Our price: 49,00 € each

Φυλαχτό για αρθρογράφους και φιλοσοφους - Amulet for writers & philosophers (First class - 1mm)
-
Ο Άγιος Αριστείδης ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους, και έζησε κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Έγινε Χριστιανός από τον Άγιο Διονύσιο και τον Άγιο Ιερόθεο και έγραψε στον Αδριανό απολογία υπέρ των διωκόμενων Χριστιανών. Στην συνέχεια εκδιώχθηκε και επειδή έλειπε ο Αδριανός μετέβη στην Ρώμη όπου και απολογήθηκε. Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου μαρτύρησε, αφού τον κρέμασαν στην αγορά των Αθηνών, την 13η Σεπτεμβρίου του 120 μ.Χ. Ο Ιερώνυμος έγραψε εγκώμιο για τον Άγιο και τον χαρακτηρίζει Ισαπόστολο. (πηγή: saint.gr)
-
Very little is known of Aristides, except for the introductory information given by Eusebius of Caesarea and Saint Jerome. According to their account, Aristides practiced philosophy in Athens, where he lived, prior to and after his conversion to Christianity. Eusebius writes in his Ecclesiastical History "Aristides also, a faithful disciple of our religion, has left an Apology of the faith dedicated to Hadrian." Eusebius and Jerome both state that the Apology was given to Hadrian at the same time that Quadratus delivered his own apology. This suggests that Aristides gave his apology during Hadrian's reign (r. 117–138) as emperor of Rome, which supports the theory of Aristides died between the years 133–134 AD. It is also supported by the express language of the Apology in the Armenian version. It is contradicted only by the second superscription to the Syriac version, which says that the Apology was given to Emperor Antoninus Pius in the year 140. If this is taken to mean that it was delivered in person by Aristides, it would rule out the dating of Aristides's death in 133-134 AD. It has been suggested that Eusebius was confused by the fact that Antoninus Pius had adopted the name "Hadrianus" (Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius) and believed it was Hadrian to whom the Apology was given, and further that Jerome had never read the Apology and copied Eusebius's mistake accidentally. But Jerome tells us that the Apology was extant in his day, and he gives an account of its contents. The testimony of Eusebius and Jerome and the text of the Armenian version are all in favor of its being delivered to Hadrian, probably in circa 124–125 AD. (source: wikipedia)

For Immenseblue.gr, Orion.

If you like my articles, please "Like" and share them. ;-D If you want to stay in touch, you can Sign up, like Facebook page, subscribe Youtube profile and join me on Twitter or Google+.

If you want to use any article, you are free to do so, however please state that the article comes from Immenseblue.gr. Here, you can find informations for me and how you can help the Web site. Thank you very much! See you! :-)