Διαφήμιση

"Πήδημα" Αποστόλου Παύλου - Saint Paul's "Pidima" (First Class)

1w7m9opd71ua7zlrn6fhoxd0fplougjy_84734
Common price: 39,00 € Our price: 39,00 € each

Φυλαχτό για αρθρογράφους, συγγραφείς και συντάκτες - Writers, journalists, authors Amulet (First class - 1mm)
-
Ο θρύλος θέλει τον Απόστολο Παύλο να πηδά σε ένα βράχο, ανάμεσα στην Αθήνα και την Κόρινθο και να βγάζει λόγο. Εξού και η περιοχή αυτή ονομάστηκε "Πήδημα". Δυστυχώς δεν σώζονται πληροφορίες για το γεγονός σήμερα.
-
The legend "wants" the Apostle Paul jumps on a rock, between Athens and Corinth, and speaks to the people. After that, this area was called "Pidima" (Jumping). Unfortunately there is no information about that today.

For Immenseblue.gr, Orion.

If you like my articles, please "Like" and share them. ;-D If you want to stay in touch, you can Sign up, like Facebook page, subscribe Youtube profile and join me on Twitter or Google+.

If you want to use any article, you are free to do so, however please state that the article comes from Immenseblue.gr. Here, you can find informations for me and how you can help the Web site. Thank you very much! See you! :-)