Εκτύπωση
Κατηγορία: Αττική
Εμφανίσεις: 1928
Δρόμος (Πλάτωνος 103)Εκ της σήμανσης: Σε όλο το πλάτος του οικοπέδου αποκαλύφθηκε τμήμα του Δρόμου, που οδηγούσε από το Δίπυλο στην Ακαδημεία, συνολικού πλάτους 40 μέτρων, όπως έχει υπολογισθεί και από άλλες ανασκαφές. Από την οδό διατηρούνταν 5 οδοστρώματα.

Κατά τη διάρκεια έργων αποχέτευσης, με αφετηρία τη συμβολή των οδών Ναυπλίου 75 και Πλάτωνος, αποκαλύφθηκαν επίσης τμήματα των δύο οδών, δηλαδή του Δρόμου και της παράλληλης σε αυτόν αμαξιτής οδού. Στο τμήμα της οδού Ναυπλίου, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Μοναστηρίου εντοπίσθηκε ο Δρόμος σε πλάτος 24 μέτρων με 10 συνολικά οδοστρώματα. Τα όρια της οδού δεν καθορίζονταν σαφώς λόγω μεταγενέστερης καταστροφής.

Σε απόσταση 1.50 μέτρου δυτικά της οδού Μοναστηρίου διατηρούνταν 7 οδοστρώματα της αμαξιτής οδού με πλάτος εδώ 6 μέτρων. Η ανασκαφή θεωρείται σημαντική επειδή τεκμηριώνει την συνέχεια και των δύο οδών από τον Κεραμεικό ως την περιοχή της Ακαδημίας.

Χάρτης: Δρόμος <| Πλάτωνος 75 και Τριταίας <| Αθήνα <| Αττική <| Στερεά Ελλάδα <| Ελλάδα.

Ελεύθερη σκέψη: Αρχαιολογικό άλσος Ακαδημίας Πλάτωνος, Αθήνα, Παρθενώνας, Κεραμεικός, Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού.

Πρόσθετα στοιχεία: Κατά μήκος της οδού Πλάτωνος έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες ανασκαφές, οι οποίες βοήθησαν όχι μόνο τους αρχαιολόγους αλλά και τους ιστορικούς στη μελέτη της Ακαδημίας του μεγαλύτερου φιλοσόφου όλων των εποχών, του Πλάτωνα. Η σήμανση μας βοηθάει να έχουμε εικόνα ακόμα και για τις ανασκαφές, οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες ή είναι δύσκολα παρατηρήσιμες.
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής διαδικτυακής εμπειρίας.